Author: Keshav Rajagopalan

Thiruevvul Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal Temple Hevilambi Varusha Maasi Theppotsavam Day 3

On 17/02/2018 Saturday ThiruEvvul Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal Maasi Thepotsavam took place on a grand.

HH46th Srimad Azagiyasingar Mangalasasanam at Mylapore Desika Bhavanam

On 15/02/2018, Thursday, Ahobila Mutt’s 46th pontiff, Srimad Azagiyasingar Sri Ranganatha Yatindra Maha Desikan offered.

Thiruevvul Sri Vaidhya Veeraraghava Perumal Kovil Sri Padukasahasra Parayana Mahotsavam.

As part of Swami Desikan 750th Thirunakshatra Mahotsavam, Sri Padukasahasra Parayanam was held in a.

Thiruputkuzhi Sri Vijayaraghava Perumal Hevilambi Varusha Brahmotsavam

As part of ongoing Brahmotsavam at Thiruputkuzhi Sri Vijayaraghava Perumal Temple, Perumal thiruveedhi purapadu took.

Thirukudandhai Sri Sarangapani Amavasai Thiruveedhi Purapadu

On 14-02-2018, Thursday Sri Komalavalli nayaka sametha Sri Aramudham Perumal Amavasai Thirumanjanam and Thiruveedhipurapadu took.