Author: Sowmya

Thirunangur Sri VanPurushothaman Thirupavitrotsavam Concludes

Thirunangur Sri VanPurushotaman Thirupavitrotsavam concluded on a grand note on September 6, 2017 (Hevilambi Avani.

Poraiyar Sri Kodhanda Ramar Kovil Samprokshanam

Poraiyar Sri Kodanda Ramar Kovil Samprokshanam took place on a grand note on September 11,.

Thiruvallur Sri Vaidya Veeraraghava Perumal Navarathri Utsava Pathirikai

Thiruvallur Sri Vaidya Veeraraghava Perumal Hevilambi Varusha Navarathri Utsavam is scheduled to take place from.

Thiruvallur Sri Vaidya Veeraraghava Perumal Thirupavithrotsavam: Day 4

On September 8, 2017 (Hevilambi Avani Uttirattadi), Day 4 of the ongoing Pavithrotsavam was celebrated.

Pune Sri Balaji Mandir Sri Jayanthi Utsavam Commences

As part of the Sri Jayanthi Utsavam which started on 7th September, 2017 (Hevilambi Avani.