Author: Sowmya

Thittanimuttam Sri Abhishta Varadaraja Perumal Koil Mahasamprokshanam

Thittanimuttam Sri Abhishta Varadaraja Perumal Koil Mahasamprokshanam took place on a grand note on September.

Vanamamalai Sri Deivanayaga Perumal Thirupavitrotsavam

The annual Thirupavitrotsavam of Vanamamamai Sri Deivanayaka Perumal took place in a grand manner starting.

Pazhayaseevaram Sri Lakshmi Narasimha Perumal Thirupavitrotsavam: Day 2

Pazhayaseevaram Sri Lakshmi Narasimha Perumal Temple Thirupavitrotsavam took place recently. On September 2, 2017 (Hevilambi.

Thirumaliruncholai Sri Kalazhagar 108 Kalasa Thirumanjanam

As part of the annual pavitrotsavam at Thirumaliruncholai (Madurai) Sri Kalazhagar Divya Desam, 108 kalasa.

Kodavasal Sri Varadaraja Perumal Temple Samprokshanam Commences

On September 2, 2017 (Hevilambi Avani Pooradam), the first day (mudal kalam) of the Samprokshanam.