Hevilambi Varusha Pancha Samskara Utsavam At Madurantakam – The Day Swami Ramanuja Had His Samasrayanam

In the month of Avani, on the Sukla Panchami day, Peria Nambigal gave the Samasrayanam or Pancha Samskaram called Dvaya Mantropadesam (divine syllable) to.

Thirumeyyam Sri Sathyamurthi Perumal Koil Hevilambi Varusha Pavithrotsavam

The annual Pavithrotsavam took place grandly at Thirumeyyam Sri Sathyamurthi Perumal Koil between August 21.

Kattumannarkoil Sri Alavandar ThiruAvathara Utsavam

On August 6, 2017; Hevilambi Varusha Aadi Uthiradam Sri Alavandar Thirunakshatram and  ThiruAvathara Uthsavam was celebrated grandly.

Thirukudanthai Sri Aravamudhan Sannidhi Aadi Velli Serthi Utsavam

On 4th August 2017, Hevilambi Aadi Moolam, Vellikizhamai  Serthi Utsavam was celebrated grandly at Thirukkudanthai.

Thirukadalmallai Sri Sthalasayana Perumal Pavithrotsavam Commences

Today, August 4, 2017, Hevilambi Aadi Moolam, Pavithrotsavam was grandly celebrated at Thirukkadalmallai Sri Sthalasayana.