Vanabhojana Utsavam At Ahobilam Sri Lakshmi Vanam Navanarasimha Shethram

Today 14th November 2016, Vanabhojana Utsavam was celebrated at Sri Lakshmi Vanam Navanarasimha Shethram, Ahobilam. Sri Prahladavaradan.

Swami Desikan Thirunakshtra Utsavam At Sri Lakshmi Nrisimha Swamy Kainkarya Sabha Navi Mumbai

On 13th November 2016, Swami Desikan Thirunakshtra Utsavam was celebrated at Sri Lakshmi Nrisimha Swamy Kainkarya Sabha.

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At ThiruKoodalur Divyadesam

On 13th November 2016, HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam was held at Aadhanur Sri Aandualukkum Iyan Perumal.

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam

On 10th November 2016, HH 46th Srimad Azhagiyasingar had Mangalasasanam at Tanjavur. Evening 5.00 pm Sri.

Pavitrotsavam At Chembur Sri Ahobila Mutt Temple

 On 10th November 2016, Pavitrotsavam was conducted grandly at Chembur Sri Ahobila Mutt Temple. Annual Pavitrotsavams are.