Sri Parakala Jeeyar Mangalasasanam At Mysore Sri Swetha Varahaswami Temple

On 5 October, 2014, Jaya varusha Purattasi  Avittam ; H.H. Sri Abhinava Vaageesha Parakala Mahadesikan.

Sri Parakala Jeeyar Mangalasasanam At Mysore Sri Lakshmi Ramana Temple

On 5 October, 2014, Jaya varusha Purattasi  Avittam ; H.H. Sri Abhinava Vaageesha Parakala Mahadesikan.

Thoopul Parakala Mutt Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avatara Utsavam Concludes

Yesterday, 29 August, 2014, Jaya Varusha Avani Hastham; The three day  Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avathara.

Thoopul Parakala Mutt Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avatara Utsavam- Day 2

Yesterday, 28 August, 2014, Jaya Varusha Avani Uthiram; is the day 2 of  Ramanuja Dayapatram.

Thoopul Parakala Mutt Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avatara Utsavam Commences

Yesterday, 27 August, 2014, Jaya Varusha Avani Pooram;  Sri Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avathara Thirunakshatra Utsavam.