Thoopul Parakala Mutt Ramanuja Dayapatra Avatara Utsava Patrikai

Jaya Varusha Sri Ramanuja Dayapatram Thaniyan Avathara Thirunakshatra Utsavam will be celebrated in grand manner.

Parakala Mutt HH Srimadh Abhinava Ranganatha Brahmatantra Swatantra Parakala Swami 130th Thirunakshatra Mahothsavam

On, July 26, 2014; Jaya Varusha Aadi Punarvasu ,Parakala Mutt HH Srimadh Abhinava Ranganatha Brahmatantra.

HH Srimad Parakala Jeeyar Shatabhisheka Souvenir Released

As a part of the celebrations of the shatAbhisheka mahotsava of HH Srimad Abhinava Vagheesha.

Chaturmasya Sankalpam of HH Srimath Parakala Jeeyar

Srimad Abhinava Vaagheesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadeshikan will be observing the 22nd Chaturmasya Vratam from.

HH Srimad Parakala Jeeyar Thirunakshatra Mahotsavam At Mysore

On 27 April 2014, Jaya Varusha Chithirai Revathi; is the 80th Thirunakshatram of Sri Lakshmi.