Sri Parakala Jeeyar Mangalasasanam At Krishnarajapuram Srinivasa Perumal Temple Bangalore

On 22 February, 2014, Vijaya Varusha Masi  Visakam; H.H. Sri Abhinava Vaageesha Parakala Mahadesikan Swami,.

Sri Hayagreeva Homam at Bangalore Sri Parakala Mutt

Yesterday, 9 February 2014,Vijaya Varusham Thai Rohini; Sri Hayagreeva Homam took place in grand manner.

Laksharchanai At Thoopul Sri Parakala Matam

With the divine grace of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath Abhinava Vageesha.

HH Srimath Parakala Jeeyar’s Vijayam To Ahobila Mutt At Thiruvallikeni

Today evening, January 28th 2014; Thai Moolam, Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath.

HH Parakala Jeeyar’s Vijayam At Andhra’s Anjanagiri and Ayyavari Palle

Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar of.