Vadakali Acharyas

Mutts and Ashramams in Vadakalai sampardayam

Srimad Abhinava Desika Sri U.Ve. Uttamur Sri Veeraraghavarya Mahadesikan 122nd Thirunakshatram

Thirunakshatram of Srimad Abhinava Desikan Sri Uttamur Swamin falls on 7 February 2018. The Uttamur Sri Veeraraghavachariar Centenery trust has…

Swami Desikan Thirunakshatra Utsavam At Villivakkam Manimandapam

Swami Desikan’s 748th thirunakshatra uthsavam was celebrated in a befitting manner at Mani Mandapam, Villivakkam, Chennai. The Uthsavam was conducted…

120th Thirunakshatra Mahothsavam Of Navalpakkam : Sri Devanatha Tatayarya Mahadesikan – Navalpakkam Acharya Parampara

The 120th Thirunakshatra Mahothsavam of Thirumalai Chaturvedha Shatakrutu Navalpakkam Ayya Sri Devanatha Tatayarya Mahadesikan was held in a grand manner…

Thillaisthanam Swami Varusha Kaingarya Aradhanam At Srirangam Brindavanam

May 1st 2016, Thillaisthanam swami’s aradhanam was done at swami’s Brindavanam opposite Sri Dasavathara Sannidhi Srirangam. Swami was an independent yathi…

Thiruvahindrapuram Swami Manmadha Varusha Thirunakshatra Utsavam

Today, 17 September, 2015; Manmadha varusha Avani Swathi; Srimath Thiruvahindirapuram Swami thirunakshathiram was celebrated in grand manner at his brindavanam…
Close