Australia Helensburgh Sri Venkateswara Temple Durmukhi Varusha Brahmotsavam : Day 4

Yesterday, 6th October 2016, Durmukhi Varusha Purattasi Anusham; Day 4 of  Annual Brahmotsavam was celebrated.

Australia Helensburgh Sri Venkateswara Temple Durmukhi Varusha Brahmotsavam : Day 3

Yesterday, 5th October 2016, Durmukhi Varusha Purattasi Visakam; Day 3 of  Annual Brahmotsavam was celebrated.

Australia Helensburgh Sri Venkateswara Temple Durmukhi Varusha Brahmotsavam : Day 2

Today, 4th October 2016, Durmukhi Varusha Purattasi Visakam; Day 2 of  Annual Brahmotsavam was celebrated.

Australia Helensburgh Sri Venkateswara Temple Durmukhi Varusha Brahmotsavam Commences

Today, 3rd October 2016, Durmukhi Varusha Purattasi Swathi; The Annual Brahmotsavam at Sri Venkateswara Temple,.

Annual Samuhika ​Sri Mahalakshmi Puja ​At ​S​ri Venkateswara Temple Helensburgh

On 7th August 2016, Annual Samuhika ​Sri Mahalakshmi Puja was celebrated in S​ri Venkateswara Temple at Helensburgh. Special.