Karthigai Uthira Deepa Alangaram At Mumbai Sri Krishna Sabha

Sri Lakshmi Sahasranama Parayanam and Deepa Alangaram took place at Sri Krishna Sabha, Mumbai. Karthigai.

Santhai classes and kalakshepams

With the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvan,.

Bhagavath Vishaya (BV) kAlakshEpam by Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan,.

Annakoota Utsavam At Mumbai Sri Krishna Sabha

On 13th September 22015, Manmadha Varusha Aavani Pooram, Annakoota Utsavam was celebrated at Sri Krishna.

Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams Organized by Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS)

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan,.


Notice: Constant WP_USE_THEMES already defined in /home/anudinam/public_html/index.php on line 14