National Vedic Conference Awarded U.Ve. T.K. Devanathan At Swami Sri Venkateswara Vedic University

This punyabhumi Bharath has nurtured “The Vedas”.The Vedas contain several references to Social Environmental science,.

Inauguration of Sri Vedanta Desikan Sampradaya Samrakshana Trust At Srirangam

On, 15th March  2015, Jaya Varusha Panguni Pooradam, Sri Vedantha Desikan Sampradaya Samrakshana Trust  was.

Sri Sudharsana Homam for lOka kshemam

On, 22 February 2015, Jaya Varusha Masi Revathi; With the abundant grace of Acharyan, Swami.

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Vijayam to Navi Mumbai SLNSK Sabha Swami Desikan Thirunakshtra utsavam

On, November 9, 2014; Jaya Varusha  Aippasi Rohini HH 46th Srimath Azhagiyasingar, Srivan Sathakopa Sri.

Kinchitkaram Trust Sri Rama Anuyatra Concludes At Sri Ranganathaswami Temple Srirangam

On , 14 November 2014; Sri Rama Anu yatra organised by Velkudi Swami’s Kinchitkaram Trust.