Swami Ramanujar Thirunakshathiram Celebrations At Sri Poundarikapuram Srimath Andavan Ashramam

Swami Ramanujar’s 999th Thirunakshathiram ¬†was celebrated in a grand manner at Sri Poundarikapuram Srimath Andavan.

Srimad Vinnatrankarai Andavan Thirunakshathra varshika Aradhana Kainkaryam

varshika Aradhana Kainkaryam of Srimad Vinnatrankarai Andavan was celebrated in a grand manner at Srirangam.

Sri Poundrikapuram Srimath Andavan Ashramam Sri Vennatrankarai Andavan Thirunakshatra Utsava Purappadu

Sri Venatrankarai Andavan Swami Thirunakshatra Utsavam was celebrated in grand manner at Sri Poundarikapuram Srimath.

Sri Poundrikapuram Srimath Andavan Ashramam Sri Vennatrankarai Andavan Thirunakshatra Utsavam

Sri Venatrankarai Andavan Swami Thirunakshatra Utsavam was celebrated in grand manner at Sri Poundarikapuram Srimath.

Srimad Andavan Poundarikapuram Swami Mangalasasanam At Bangalore

Srimad Andavan Poundarikapuram Swami performed Mangalasasanam at Bangalore Sri Venugopalaswami Temple. On March 18th 2016,.