Thiruvellukai Sri Azhagiya Singaperumal Temple Hevilambi Avani Kadaivelli Thayar Purapadu

On September 15, 2017 (Hevilambi Avani Punarpoosam), Kadaivelli Thayar purappadu took place grandly at Sri.

Thirukannamangai Sri Bhakthavatsala Perumal Temple Hevilambi Varusha Sri Jayanthi and Uriyadi Utsavam

On September 13th and 14th , 2017, Sri Jayanthi was celebrated in a grand manner at Sri.

Sri Hayagreeva Jayanthi and Swami Desikan Purappadu at Thirukannamangai Sri Bhakthavatsala Perumal Temple

On September 4, 2017, Sri Hevilambi Varusha Aavani Masa Sravanam; Swami Desikan Masa Thirunakshatram was.

Thiruvellukai Sri Azhagiyasinga Perumal Temple Sri Jayanthi Mahotsavam

On September 13, 2017 (Hevilambi Avani Rohini), Sri Krishna Jayanthi was celebrated at Thiruvellukai SriAzhagiyaSinga.

Thirunangur Sri VanPurushothaman Thirupavitrotsavam Concludes

Thirunangur Sri VanPurushotaman Thirupavitrotsavam concluded on a grand note on September 6, 2017 (Hevilambi Avani.