Thirunangur Sri Van Purushoththama Perumal Temple Jyeshtabhishekam

Today, August 3, 2017 (Hevilambi Aadi Kettai), Jyeshtabhishekam is being grandly celebrated at Sri Van.

Thirukkudanthai Sri Sarangapani Perumal Temple Garuda Sevai

Today, August 2, 2017, Hevilambi Aadi Anusham, Garuda Sevai and Pavithrotsavam is being celebrated grandly.

Thirukkudanthai Sri Sarangapani Perumal Temple Pavithrotsavam: Day 6

As part of the ongoing Pavithrotsavam at Thirukkudanthai Sri Sarangapani Perumal Temple, Day 6 of.

Sirupuliyur Sri KrupaSamudra Perumal Divya Desam Pavithrotsavam

Today, August 2, 2017 Hevilambi Aadi Anusham, Pavithrotsavam is being celebrated at Sri KrupaSamudra Perumal.

Thirunaraiyur Nachiyar Kovil Pavithrotsavam: Day 2

As part of the ongoing Pavitrothsavam at Sri Vanjulavalli Nayika Sametha Sri Srinivasa Perumal Temple,.