Pune Sri Balaji Mandir Sri Jayanthi Utsavam Commences

As part of the Sri Jayanthi Utsavam which started on 7th September, 2017 (Hevilambi Avani.

Thirupathi Sri Ahobila Mutt Nuthana Sri Lakshmi Narasimhar and Sri Srinivasa Perumal Prathistai

Sri Lakshmi Narasimhar and Sri Srinivasa perumal prathishtai mahotsavam took place at Sri Ahobila Mutt.

HH 44th Srimath Mukkur Azagiyasingar’s 112th Thirunakshatra Mahotsavam

Hevilambi Varusha Aavani Hastam (August 25, 2017) marks the 112th Thirunakshatra Mahotsavam of HH 44th.

Chembur Ahobila Mutt Swathi Homam

The monthly Swathi Homam was performed grandly at Chembur Ahobila Mutt on August 27, 2017.

Sri Ahobila Mutt Swathi Thirumanjanam At Ahobilam

The monthly Swathi thirumanjanam for Hevilambi (varusha) Aavani (masa) took place grandly at Ahobila Mutt.