Maduranthakam SriErikatha Ramar Temple Ekadasi Thirumanjanam

Today, August 3, 2017 (Hevilambi Aadi Kettai), Ekadasi Thirumanjanam took place grandly at Maduranthakam Sri.

Madurantakam Eri Katha Ramar Aani Brahmotsavam: Garuda Sevai & Hanumantha Vahanam

On July 4,2017 (Hevilambi Aani Visakam), Garuda Sevai took place at Madurantakam Eri Katha Ramar.

Parivettai Utsavam, Eri Katha Ramar Temple, Madurantakam

Parivettai Utsavam was held on Kanum Pongal day (January 16, 2012) at Madurantakam Sri Kodanda.