Sri Devathirajan
Kanchi Sri Varadaraja Perumal Temple Thirupavithrotsavam: Day 3

As a part of ongoing Thirupavithrotsavam, the 3rd day was celebrated grandly on 28th August.

Kanchi Sri Varadaraja Perumal Hevilambi Varusha Thirupavithrotsavam

The first day of the Thirupavithrotsavam was celebrated well at Kanchipuram Sri Varadaraja Perumal Koil.

Hevilambi Avani Hastam At Kanchi Sri Varadaraja Perumal Temple

On August 25, 2017 (Friday) Hevilambi Varusha Avani Hastam and Sukravram, Sri Varadharaja Perumal climbed.

Alavandar Thirunakshathram At Kanchi Sri Devaperumal Temple

On August 6, 2017; Hevilambi Varusha Aadi Uthiradam Sri Alavandar Thirunakshatram was celebrated grandly at Kanchi.

HH 25 Srivan Satakopa Sri Srinivasa Yateendra Mahadesikan Thirunakshatram at Kanchipuram

On July 31, 2017, Hevilambi Aadi Swathi, Thirunakshatra Mahotsavam for HH 25 Srivan Satakopa Sri.