Mylapore Sri Srinivasa Perumal KoorathAzhwar Thirunakshatram

On January 26th 2018, Thai Hastam, Avathara Nakshatram of Koorath Azhwar was celebrated at Sri.

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 6

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in.

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 5

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in.

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 1 & Day 2

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in.

Srirangam Ranganathaswami Temple Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam

Yesterday, 8th February 2015, Jaya Varusha Thai Hastham ; Koorathazhwan  Thirunakshatram was celebrated very grandly.