Hevilambi Varusha Pancha Samskara Utsavam At Madurantakam – The Day Swami Ramanuja Had His Samasrayanam

In the month of Avani, on the Sukla Panchami day, Peria Nambigal gave the Samasrayanam or Pancha Samskaram called Dvaya Mantropadesam (divine syllable) to.

Madurantakam Eri Katha Ramar Aani Brahmotsavam: Garuda Sevai & Hanumantha Vahanam

On July 4,2017 (Hevilambi Aani Visakam), Garuda Sevai took place at Madurantakam Eri Katha Ramar.

Maduranthakam Sri Eri Katha Ramar Temple Sri Rama Navami Utsavam-Part 2

On, 31th March 2014, Vijaya Varusha Panguni Revathi; is day 1 of  Sri Rama Navami.

Bramothsavam begins today in Vagularanya Shethram – Madurantakam

The Bramothsavam at Vagularanya Shethram, Madurantakam, which housesSri Erikatha Ramar will start on Aani – Hastham,.

Student admission starts in Madurantakam Paatasaala

Student admission for the year 2012-2013, at Sri Ahobila Mutt Samskrutha Kalaasalai in Maduranthakam has.