Sri Adhi Varahar
Thirukkudanthai Sri Adhi Varahar Sannidhi Varaha Jayanthi Utsavam: Day 5 to 7

As a part of ongoing Varaha Jayanthi Utsavam, Varaha Jayanthi (Day 7) was celebrated at.

Sri Adhi Varahar
Thirukkudanthai Sri Adhi Varahar Sannidhi Varaha Jayanthi Utsavam: Day 4

As a part of ongoing Varaha Jayanthi Utsavam, on April 12, 2018 (Hevilambi Panguni, Sadyam),.