Mylapore SVDD Sri Vedanta Desikar Devasthanam Peyazhwar Satrumurai

Aippasi Sadayam marks the avatara mahotsavam of Swami Peyazhwar. Sri Vedanata Desikar Devastanam (SVDD) Sri.

Thiruvallur Sri Veeraraghava Perumal Temple – Poigaiazhwar, Boodathazhwar and Peiyazhwar Satrumarai

On 9th November 2016, Peiyazhwar Satrumarai was celebrated in a grand manner at Thiruvallur Sri Veeraraghava.

Thiruvallikeni Sri Parthasarathy Temple – Sri Peiyazhwar Avathara Thirunakshathram

On 9th November 2016,  Peiyazhwar Avathara Thirunakshathiram was celebrated at Thiruvallikeni Sri Parthasarathy Temple . Lots.

Kanchi Sri Varadaraja Perumal Temple – Sri Peiyazhwar Satrumarai Utsavam

On 9th November 2016, Sri Peiyazhwar Satrumarai Utsavam was celebrated in a grand manner at Kanchi.

Amavasai Purappadu At Mylapore Sri Adhikesava Perumal Temple

Masi Sadhayam Masa Thirunakshatram of Swami Peyazhwar and Amavasai Purappadu took place in a grand.