“கண் கொடுக்கும் பெருமாள்” – Kan Kodukkum Perumal

Article by : Sadagopan Iyengar Swami, Coimbatore “Vendittrellaam tarum vallal Manivannan” is how Sri Nammazhwar.


Notice: Constant WP_USE_THEMES already defined in /home/anudinam/public_html/index.php on line 19