Srirangam Sri Ranganayaki Thayar Vasathotsavam: Day 5 to 7

Today, June 16, 2017 (Hevilambi Aani Sadayam), Day 7 of Vasanthotsavam was celebrated for Sri Ranganayaki.

Srirangam Sri Ranganathaswami Dhurmuki Varusha Adhi Brahmotsavam: Uraiyur Serthi 2017

On 6th April 2017, Dhurmuki varusha Panguni Ayilyam;  day 6 of  Adhi Brahmotsavam was celebrated.

HH 46th Srimad Azhagiyasingar Mangalasasanam At Srirangam Sri Ranganatha Perumal Temple

On 21st November 2016, Durmukhi Karthikai Ayilyam; HH 46th Srimad Azhagiyasingar did Mangalasasanam at Sri.

HH 46th Srimad Azhagiyasingar Vijayam To Srirangam Sri Dasavathara Sannidhi

HH 46th Srimad Azhagiyasingar vijayam to Srirangam Sri Dasavathara Sannidhi. Swami camped at Srirangam  .

Srirangam Namperumal Thiruadhyayana Utsava Patrikai and Thadiyaradhana Kaingarya Appeal

During Srirangam Sri Namperumal Thiruadhyayana Utsavam, Thathiyaradhanai is done by Singam Ayyangar and his sons.