Vanamamalai Sri Deivanayaga Perumal Temple Vasanthotsavam -Day 4

On June 1 2014, Jaya varusha Vaikasi Punarvasu.Vanamamalai Sri Deivanayaga Perumal Temple Vasanthotsavam Day -4 .On.

Thiru Kannangudi

Located about 8kms West of Nagapattinam, off the Nagapattinam- Thiruvarur Highway, is Damodara Narayanan Divya.