Triplicane Sri Ahobila Mutt Srimath Adivan Satakopan Thirunakshatra Utsavam

On 23rd September, 2017, Day 7 of Srimath Adivan Satakopan Utsavam was celebrated in a.

Triplicane Sri Parthasarathay Perumal Pavitrotsava Purapadu

Triplicane Sri parthasarathy Perumal pavitrotsava purpadu took place on 1st September on a grand note..

Thiruvallikkeni Sri Parthasarathy Temple Thelliyasingar Brahmotsavam: Surya Prabhai

Today, July 6,2017 (Hevilambi Aani Anusham), Surya Phabai took place for Sri Thelliyasingar at Thiruvallikkeni.

Thiruvallikkeni Sri Parthasarathy Temple Thelliyasingar Brahmotsavam Garuda Sevai

Today, July 5,2017 (Hevilambi Aani Anusham), Garuda Sevai took place for Sri Thelliyasingar at Thiruvallikkeni.

Triplicane Sri Parthasarathy Temple Dhurmuki Varusha Sri Rama Navami Purapadu

On 5th April 2017, Durmukhi Varusha Panguni Poosam; Sri Ramar Navami Uthsavam was held in Sri.