Triplicane Sri Parthasarathay Perumal Pavitrotsava Purapadu

Triplicane Sri parthasarathy Perumal pavitrotsava purpadu took place on 1st September on a grand note..

Thiruvallikkeni Sri Parthasarathy Temple Thelliyasingar Brahmotsavam: Surya Prabhai

Today, July 6,2017 (Hevilambi Aani Anusham), Surya Phabai took place for Sri Thelliyasingar at Thiruvallikkeni.

Thiruvallikkeni Sri Parthasarathy Temple Thelliyasingar Brahmotsavam Garuda Sevai

Today, July 5,2017 (Hevilambi Aani Anusham), Garuda Sevai took place for Sri Thelliyasingar at Thiruvallikkeni.

Triplicane Sri Parthasarathy Temple Dhurmuki Varusha Sri Rama Navami Purapadu

On 5th April 2017, Durmukhi Varusha Panguni Poosam; Sri Ramar Navami Uthsavam was held in Sri.

Thiruvallikeni Sri ThelliyaSingar Durmukhi Varusha Purattasi Sani Kizhamai Purappadu

On the second Saturday of Durmukhi Varusha Purattasi Masam , October 1, 2016; Thiruveedhi Purappadu.