Upanyasam by U.Ve. Velukkudi Krishnan Swami

0
1,346 views

Sri. U.Ve. Velukkudi Krishnan Swami will conduct upanyasam on “Thirumangai Azhwar’s poetical talent” on December 7, 2011 at 10.00 am. The venue for the upanyasam is Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada Street, Mylapore, Chennai.

Print Friendly, PDF & Email