Ramanuja Nutranthathi – 10

0
550 views
“thamizh thalaivan—mylapore”
“thamizh thalaivan—mylapore”

விளக்கவுரை

ஆத்மாவை அஹங்காரம், அஜ்ஞானம் போன்ற இருள் பற்றியபடி உள்ளது. இத்தகைய நீண்ட இருளானது பொய்கையாழ்வார் மற்றும் பூதத்தாழ்வார் ஆகிய இருவர் ஏற்றிய ஞானதீபங்களால் நீக்கப்பட்டது. இவர்களுக்குப் பின் வந்தவர் பேயாழ்வார் ஆவார். இவர் தனது “ நீயும் திருமகளும்” என்னும் பாசுரம் மூலம் திருக்கோவலூரில் மஹாலக்ஷ்மியுடன் உள்ள க்ருஷ்ணனாகிய ஸர்வேச்வரனைக் கண்டதைக் காட்டினார் (இங்கு உள்ள தன்னொடுமாயனை என்பதை தன்னோடு +ஆயன் அல்லது தன்னோடு + மாயன் என்று பிரிக்கலாம்). ஆயன் என்பது திருக்கோவிலூரில் உள்ள ஆயனார் என்ற பெருமாளைக் குறிக்கும். மாயன் என்பது பாண்டவர்களுக்குத் தூது சென்று, அர்ஜுனனுக்குத் தேர் ஓட்டி, ஆயுதம் தொடமாட்டேன் என்ற சபதத்தை பாண்டவர்களுக்காக மீறி, அர்ஜுனனுக்காகச் சூரியனைத் தனது சக்கரத்தால் மறைத்து, கோவர்த்தனம் எடுத்து, அந்தணர் ஒருவரின் குழந்தை விஷயத்தில் அர்ஜுனன் செய்த சபதத்தை எண்ணி அவனைப் பல உலகங்கள் அழைத்துச் சென்று, சரமச்லோகம் உபதேசித்து – இப்படியாகப் பல வியப்பான செயல்கள் செய்த கண்ணனைக் குறிக்கும். இவ்விதம் தான் கண்டவனைப் பற்றி இனிய தமிழில் – திருக்கண்டேன், பொன்மேனி கண்டேன், திகழும் அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன், செருக்கிளரும் பொன்னாழி கண்டேன், புரிசங்கங் கைக்கண்டேன் – என்று பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதியை அருளிச் செய்தார். இவருடைய திருவடிகளை என்றும் போற்றும் ஸ்வபாவம் உடையவர் எம்பெருமானார் ஆவார். இப்படிப்பட்ட உடையவரின் மீது மாறாத அன்பும் பக்தியும் உடையவர்கள், அந்த பக்தியையே தங்கள் ஆபரணங்கள் என்று கருதி அலங்கரித்துக் கொள்ளும் உயர்ந்தவர்கள் உண்டு. இவர்களது திருவடிகளைத் தங்கள் தலையில் வைக்கப்படும் அழகான மலர்கள் போன்று ஏற்றுக் கொள்வாரும் உண்டு. இவர்கள் எந்தக் காலத்திலும் உயர்ந்து நிற்பவர்கள் ஆவர்.

Meaning

After the removal of darkness from human beings due to the first two AzhwArs’ grace, pEyAzhwAr described the beauty of PiraaTTi samEtha Sriya: Pathih Sriman Narayanan as “ThirukkaNdEN; pon mEni kaNdEn”. Sri Ramanujacharya always praises the Lotus Feet of PeyAzhwAr. Those blessed ones- BhAgyasaalis- who place the Feet of Bhagawathas (adorning themselves with their bhatki towards Sri Ramanuja) on their heads like the most fragrant flowers, are ALWAYS GREAT.

Vishaya praavaNyam; Athma, Paramaathma thattva jnAnam were established and cleared from the first two hundreds of Poigai and BhUthatthArs respectively. Now PEyAzhwAr categorically announced that what he saw Thirukkovaloor Gopan KaNNan- SarvEshwaran- who showed Himself with PiraaTTi- SrI vishtan, Sriya: Pathi Sriman Narayanan alone is ParamAthmA. He blessed us with purest Tamil this most wonderful PoorNa upadEsam and hence EmperumAnAr praises this greatest PEyAzhwAr’s lotus feet.

PEyAzhwAr alone is the One who declared the exact Truth of PiraaTTi visishta Sriman Narayanan- Gopan KaNNan is the Ultimate Parama purushan and he saw them together. He blessed us with crystal clear truth leaving no vagueness in his verses. His lotus feet are praised by Emperumaanaar.

[Extract from Sri Sadagopan Swami’s write up] Azhwar asserts here that Periya Piratti residing on the golden lotus is ALWAYS OUR REFUGE. She stays on the Lord’s chest forever and does not leave that spot even for the fraction of a second (ahalahillEn iRayumenru alarmEl mangai uRaihinRAL).

Until her purushakAram [recommendation] comes our way, there is no way in which we will receive BhagavAn’s anugraham. She is therefore THE UPAAYAM. She then stands together with Her Lord as UpEyam as well. Therefore, her grace protects us both before and after Prapatthi. pEy AzhwAr uses the word “vaNN’’ In his final pasuram, when describing the auspicious qualities of Periya PirAtti. The word “VaNN” means the most generous, compassionate Mother (UdhAra SvarUpi).

Abhinava Desikan, Sri UttamUr Swami cites the interpretation of ParAsara Bhattar in connection with the UdhAra souseelyam of Periya Piraatti in his Sri Sooktham VyAkhyANam:

Eisvaryam akshara gathim paramam padham vaa
kasmaichith anjaliparam vahathE vidheerya I
asmai na kimchith uchitham krutham ithyathAmbha
tvam lajjasE kathaya kOyam udhAra bhaava: II

After conferring MahA Isvaryam, the eternal state in parama padham for the mere holding of our palms together before You, You, my dear Mother shyly wonder whether you have done enough for us. Such is your unmatched generosity!

In the spirit of Sri Sooktham (the Khila Rk of Rg Vedham), pEy Azhwar rightfully starts his prabhandham with the declaration “ThirukkaNDEN” and concludes his andhAthi with the concession, “taNN thuzhAi taazh varai maarbhan muyangum THIRU“. Here the anyOnya lakshyam of the divya dampathis is celebrated in the traditional vEdhic way.

pEy AzhwAr states that the Lord with His chest adorned by the cool TuLasi garlands can not function and go about performing His duties as SaraNAgatha Rakshakan without Her power. Hence, He tightly embraces her on His chest so that she does not leave Him even for a fraction of a second. She has no intention of leaving Him either even for a fraction of second. [If she does, probably we are the losers] Such is the anyOnya Bhaandhavam (relationship) of our divine parents.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here