Ramanuja Nutranthathi – 16

Date:

Share post:


“thaN tamizh neelan”

விளக்கவுரை:

திருவரங்கத்தில் கண்வளர்கின்ற பெரியபெருமாளின் உத்தமமான திருமேனிக்கு, அலங்கரிக்கத் தகுதி கொண்ட மலர் மாலையை, “இந்த மாலை அவனுக்கு உறுத்துமோ, மணம் சேர்க்குமோ”, என்று சோதிக்கும் விதமாகத் தனது தலையில் சூட்டி, அதனைக் களைந்து அவனுக்கு அளித்தாள் (ஆண்டாள்). இப்படிப்பட்ட ஆண்டாளின் கருணையாலேயே தனது வாழ்வு கொண்டவர் எம்பெருமானார் ஆவார். திருவரங்கத்தில் பங்குனி உத்திர நன்னாளில், அழகிய மணவாளன் ஸ்ரீரங்கநாயகியுடன் சேர்ந்து நின்றபோது அல்லவோ – பகவன் நாராயண – என்று சரணாகதி செய்தார்? இவ்விதமாக, தான் அழகிய மணவாளன் திருவடிகளில் சரணாகதி அடைந்து பெற்ற பலன்கள் அனைத்தையும் இந்த உலகம் முழுமைக்கும் அளித்த வள்ளல் ஆவார். அப்படிப்பட்ட மாமுனிவராக உள்ளவர் எம்பெருமானார் ஆவார். இராமாநுஜர் செய்தது என்ன? வேதங்கள் அனைத்தும் எந்தவிதமான தாழ்வுகளும் இன்றி இருந்து வந்தன. அப்படிப்படட உயர்ந்த வேதங்கள் மதிக்கப்படாமல், வேதமார்க்கம் என்பது முலையில் சென்றபடி இருந்து. எப்பொது இவ்விதம் ஆனது என்றால் – இருள்தருமாஞாலம் என்ற இந்தப் பூமியைக் கலியுகமானது ஆள்கின்ற காலத்தில் (கலியுகத்தில்) ஆகும். இந்தக் காலத்தில் வேதங்களை மீட்க, பரமபதத்தில் இருந்து வந்து ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் அவதரித்து, இந்த உலகங்களைக் காத்தவர் எம்பெருமானார் ஆவார் என்று உணர்வீர்களாக.

Sri Ramanuja was as much enamoured of Tiruppavai as he was of the Lord, which earned him the title “Tiruppavai Jeer”. Sri RamunujachArya regarded the AndAL’s Thiruppaavai the very essence of the four Vedas It is the seed of all Vedas. It is “Upanishad sAram”. He himself recited it everyday of his life (“soodi-kOdutthaval tol-aruLAl vAzhginra vaLLaL Ramanujan”), proudly declaring to the world as he went around the streets of Srirangam during his uncha vritthi.

Sri Periya Vacchaan Pillai opines that AndAL is far superior to all other AzhwArs. If we keep all AzhwAr’s works as compared to PeriyAzhwAr’s. PeriyAzhwAr’s plate would go down [when weighed in a scale of quality]; and as compared to PeriyAzhwAr’s andAL’s works would go down due to its heavy weight. It is to be regarded in nahi nidhA nyAyam. It only praises ANdAL’s work and not to belittle other AzhwAr’s works.

Meaning:

The One who had the greatness of having placed the fragrant garland of flowers on her head and thereby made them more fragrant and more divine for Sriman Narayanan was Sri AndAL. The recipient of her natural dayA and compassion was Sri Ramanuja, whose breath and life was only the thoughts of Sri AndAL. And her grace. What this Ramanuja muni- King among Saints-did was: He took avataara, when the blemishless, faultless, Vedas were wrongly interpreted and misinterpreted and were completely destroyed by “other” religious sects and darkness engulfed the whole world with kalipurushan reigning the whole earth; He established the Vedic truths unambiguously and accurately, not contradicting with any other sruthis/ Vedic statements with his philosophy and protected the Vedas, the world (form the darkness) and thereby mankind. (So, you too shall take refuge at His Lotus Feet like me; for He has saved you too from the darkness!).

People were misled by avaika religions and baahya kuthrushtis and were not able to comprehend or understand that Sriman Narayanan alone is Parathvam [as unambiguously declared and established in Vedas] and He possesses innumerable kalyANa guNAs with dhivya mangaLa vigraha srI visishtan. People were getting under the influence of Kali purushan slowly and steadily. The Lord took pity on them and instructed Bhumi PiraaTTi being most merciful and compassionate on human beings and She took avathAram as Sri AndAL as the [adopted] daughter of PeriyAzhwAr. She appeared in his nandha vanam near thuLasi plant. Her wonderful works Thiruppaavai and Nacchiyaar Thirumozhi are the essence of Vedas and are thus able to teach people about His glories and save them from the hands of Kalipurusha. They are so sweet to recite and enjoy. With such simple chaste Tamil, the Lord decided to save the humanity. The entire Srivaishnava doctrine and philosophy, religious practices are declared in Thiruppavai. The love for the Lord is declared so well in Nachiyaar Thirumozhi and srivaishnava sampradayic concepts are subtly expressed therein. It is the Lord who then made Ramanuja appear to expound these concepts of Thiruppavai and Nacchiyaar Thirumozhi of AndAL as the essence of Bhagavath vishayam and Upanishad Truths and propagate the same as Sri Ramanujacharya’s instruction. He is reverently called as Thiruppavai Jeer.

EmperumAnAr’s mother was called BhoodEvi. BhUdEvi ANdAL herself perhaps appeared to give birth to Ramanuja.

She is also called as Ramanuja’s younger sister. [Perumpudhoor maamunikku pinnaanaaL vaazhiyE] Thus she was in his mind always and thus enabled him to propagate her works which are vedic truths. Thus he crushed the Kali purushan’s influence in this world.

Sri Nammaazhwaar had declared this kali purusha conquered by Ramanuja much before Emperumaanaar’s arrival:

“Poliga Poliga Poliga Poitru valluyir saabam” and hence rejoice. . . ! Rejoice. . !!

And rejoice. . !! –

“Poliga. . . ! Poliga. . . ! Poliga. . . !”

When Emperumaanaar had come to this world as our Lokaachaaryan, Kali will get crushed and there will be only good and no influence of Kali purusha. EmperumAnAr is even addressed as AndAL’s elder brother.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...