Ramanuja Nutranthathi – 22

Date:

Share post:

விளக்கவுரை:

ருத்திரனின் புத்திரனாகக் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் நீரில் பிறந்த ஷண்முகன், யானையின் முகம் கொண்டதால் கஜாநநன் என்ற பெயர் கொண்ட ருத்ர கணபதி, ப்ரளய காலத்தில் இந்த உலகை எரிக்கவல்லதான காலாக்னி போன்ற ஒளி வீசும் மூன்று கண்கள் கொண்டதால் விரூபாக்ஷன் என்ற பெயர் கொண்ட ருத்ரன், துர்க்கை, ஜ்வரதேவதை ஆகிய அனைவரும் பாணாசுர யுத்தத்தில் க்ருஷ்ணனின் அம்புகளை எதிர் கொள்ள இயலாமல் புறமுதுகு காட்டி ஓடினர். அப்போது அவர்கள் – க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபாஹோ ஜாநேத்வாம் புருஷோத்தமம் – எனக் கண்ணனையே, “வானோர் பலரும் முனிவரும் மற்றும் மற்றும் முற்றுமாய் தானோர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும்”, என்று கூறுவதற்கு ஏற்றபடி இந்த உலகம் அனைத்தும் உண்டாகக் காரணமாக இருந்த நீரில் ஆலந்தளிரில் பள்ளிகொண்ட ஸர்வேச்வரன் என்று அறிந்தனர். அவர்கள் கண்ணனை, “மூன்று உலகங்களையும் உனது திருநாபிக்கமலம் மூலம் தோன்றிய ப்ரம்மன் வாயிலாகப் படைத்தவனே!”, என்று போற்றி நின்றனர். இவர்களுக்காகத் தனது பேரனான அநிருத்தனைச் சிறை எடுத்த பாணாசுரனைப் பொறுத்து அருளினான். ஒருவன் ஒரு தவறு செய்தாலே பல ப்ராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுவது இருக்க, பாணனின் பல பிழைகளை வெறும் ஸ்தோத்ர மாத்ரத்தில் மட்டுமே பொறுத்துக் கொள்ளும் உயர்ந்த திருக்கல்யாண குணங்கள் கொண்ட ஸர்வேச்வரனை, ஸ்ரீபாஷ்யம் கீதாபாஷ்யம் போன்றவை மூலம் அனைத்துக் காலத்திலும், அனைத்து லோகத்திலும் அவனது பராக்ரமங்கள் நிலை நிற்கும்படிச் செய்தவர் எம்பெருமானார் ஆவார். எனது ஆபத்து காலங்களில் உதவுவதற்காகச் சேமித்து வைத்த தனம் இவரே ஆவார்.

Thus far about EmperumAnAr bhakti towards AzhwArs / Acharyaayas: EmeprumAnAr [as mentioned in earlier verse] took refuge at the lotus feet of Yamunai thuRaivan- Yamunacharya. Hence he has immense bhakti to the Other [Original] Yamunai thuRaivan? Namely KaNNan- Lord Krishna. He is theertthan- the One who purifies. He is Paramaacharyan. He is Saadhu rakshakan; He is JagadhAchAryan. His only objective is to save the Go, Gopa, Gopikas. He used to play with them in the banks of Yamuna and thus is called Yamunai thuRaivan.

He saved the folks from the poisonous of Kaalingan and purified Yamuna also. Thus He is the theertthan. That’s why Krishnan has a great liking for Yamunai thuRaivar also. . for his bhakti, jnAnam and vairAgyam. How? It is an interesting anecdote:

[Extract from Sri Dileepan’s write up] After Sriman Nathamuni only Thiru Kurugai Kavalappan had the knowledge of Ashtangayoga required for the performance of Bhakti Yoga. The last person known to have performed this yoga in this yuga is this saint. The incident of Sri Alavandhar meeting Sri Kavalappan is a fascinating one.

Sri Manakkal Nambi sent Sri Alavandhar to Kavalappan to study the yoga. When he arrived, Kavalappan was in deep meditation with Bhagavath Sakshatkaram (direct vision). Suddenly he (Sri Kavalappan) woke up and asked whether there was any descendent of “sottai kulam” present in the vicinity. Alavandhar being one answered, “adiyEn”. And, he enquired how Sri Kavalappan guessed his presence. For this Sri Kavalappan explained that during his meditations KaNNan’s attention is never distracted by anything. But on this occasion KaNNan was not paying attention to Kavalappan. In stead, Sriman Narayana was moving about and trying to take a peak behind Kavalappan. This could happen only if a descendent of Sriman Nathamunigal was present behind him. That was the greatness of YamunaithuRaivar.

And that is the GREATNESS of Paramacharyan KaNNan. Hence Sri Ramanujacharya lost himself to KaNNan’s kalyANa guNAs. And that is not surprising.

KaNNan kaNNalladhu illayOr kaNNae. . krushim jushaamahE krishNathrushNa tatthvamivOdhitham. .

The personification of Krishna bhakti was Nammaazhwaar. Thus our Srivaishnava acharya/ azhwaars were resplendent with Krishna bhakti. That is also due to the KrishNa avathAram wherein He declares Himself time and again that He is Paradevatha and He is Supreme Lordship and none else crystal clear. How?

Meaning

KaarthikEyan- SubrahmaNyan, Gajamukhan- Vinayakan, Sivan, DurgaDevi were all chased away, showing their backs, when they came to support VaaNaasuran, during his battle with Emperumaan Sriman Narayanan. They all praised the greatness of Lord Sriman Narayanan saying “Oh the Cause of all three worlds!” (“KaaraNa bhUthanE!”), and hence, Lord pardoned the asuran (and left him alive after cutting his shoulders). Emperumaanaar- Sri Ramanujacharya, who praises such greatest Lord, always, is our invaluable saved wealth for our protection. [Why do we have to wander and search as to who is the Supreme and then realize like VaaNan? Instead, get to know straight away and seek EmperumAnAr Ramanuja’s lotus feet to reach Him]. Banasura was a thousandarmed asura. Banasura was a powerful and terrible asura. All people even the king of earth and devas were afraid of him. Bana was a devotee of Rudran.

Banasura had a beautiful daughter named Usha. When Usha grew up, number of proposals came for her marriage but Banasur accepted none. Usha one day saw a young man in her dream and fell in love with him. Chitralekha was a friend of Usha and daughter of minister of Banasura. She was a talented lady who helped Usha to identify the young man seen in the dream of Usha. He was Aniruddhan the grandson of Krishna. Chitralekha through supernatural powers abducted Anirudh from the palace of Krishna and brought him to Usha. When Krishna knew it he came with a huge army and attacked Banasura. There was a severe battle. Shiva helped Banasura by coming with his whole family of Subramanya, Vinayaka and even his devi. This is found in Srimad Bhagavatham. Krishna effortlessly won in the battle and chased Subramanya, Vinayaka and others run away from the battle field.

When Krishna defeated Rudra in the battle, BaNasura seeing that realized that his supporters are not the ultimate. It is Krishna who is more powerful. Hence he took the fight on himself. When Krishna tried to kill him with his ChakrA, Rudran praised Krishna and asked him to spare his life. Krishna merely cut his thousand shoulders. He thus spared Bana’s life on Siva’s request but cut off all but four of his arms. Krishna excused Bana and married Usha and Anirudh.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...