Book Release at Sri Parakala Matam

0
547

The Thirunakshathra Mahothsavams of Sri Bhagavadh Ramanuja, Sri Maha Parakala Swami , Sri Varada Ramanuja Brahmatantra Parakala Swami , Sri Ramanuja Brahmatantra Parakala Swami, and
Sri Lakshmi Hayavada Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swatantra Parakala Maha Deshika ( Present Jiyar) will be Celebrated This April 2012 – 13.04.2012 to 27.04.2012.

The Details :-

1.) 13.04.2012 : Fri : Tamil New Year Day : Chitthirai Vishu Pandigey.

2.) 15.04.2012 : Sun : Shravana Nakshathra : Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana , Shathumurai – Theertha Prasadam

3.) 18.04.2012 : Wed : Purvabhadra Nakshathra : Srimadh Varada Ramanuja Swami Thirunakshatra.

4.) 19.04.2012 : Thu : Uttharabhadra Nakshatra : Sri Sudarshana homa, Sri Purusha Sukta Homa, Sri Suktha Homa.

5.) 20.04.2012 : Fri : REVATHI Nakshatra : SRI VARAHA JAYANTHI –  SRI LAKSHMI HAYAVADANA PADUKA SEVAKA SRIMADH ABHINAVA VAGISHA BRAHMATANTRA SWATANTRA PARAKALA SWAMI (PRESENT JIYAR) THIRUNAKSHATRAM.

***On the Festive Occasion of Thirunakshatra Celebrations of Present Jiyar, a rare collection of sthothras by Sri Krishna Brahmatantra Parakala Swami(31st Jiyar) is set for a Grand Release !
The book titled ” Krishna Brahmatantra Swami Granthamala- Vol-1”
will be released by present jiyar.

Aftenoon : Sri Sudarshana Homa Purnahuthi, Shathumurai- theertha prasada.
Evening : On the Occasion of SRI VARAHA JAYANTHI, Sri Shwetha Varaha Swami uthsavar from Mysore Palace
is brought to Sri Matam for Thiruvaradhana and Pattabhishekam.

6.) 24.04.2012 : Tue : Rohini Nakshatra : Sri Ramanuja Brahmatantra Swatantra Parakala Swami (25th Jiyar) Thirunakshatra.

7.) 27.04.2012 : Fri : Aardra Nakshathra ( Thiruvadirai) : Sri Bhagavadh Ramanuja and Sri Maha Parakala Swami(21st Jiyar) Thirunakshatrams.
Morning: Thirumanjanam to Sri Lakshmi Hayavadana – Sri Sita Rama Lakshmana Bharatha Shathrugna – Sri Ramanuja – Sri Maha Parakala swami – Theertha – Prasada

 

*There will be Veda and Prabhanda Parayanams Everyday from 15.04.2012 ( Shravana Nakshatra). Sri Purusha Sukta, Sri Suktha, Sri Sudarshana, Sri Lakshmi Hayagriva Homams will be performed.

ADDRESS :

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt

Krishna Vilas Road, Near Jagan Mohana Palace

Mysore – 570 024

For more details please contact :
1.) Office : 0821 2422536
2.) Sri. Bharath : +91 99808 71010
3.) Sri. Nandu : +91 94481 66817
4.) Sri. Srinivasa Raghavan : +91 94480 11535
5.) Sri. Muralidhar : +91 98450 97092

6.) Sri. Krishna Prasad : +91 94485 05441


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here