Ramanuja Nutranthathi – 39

Date:

Share post:

MARAN KALIYAN UDAYAVAR

விளக்கவுரை:

எனது உள்ளமே! நாம் செய்வது என்ன? மிகையான செல்வம், புத்திரர்கள், வசிப்பதற்குச் சிறந்த நிலம், மலர்கள் அலங்கரித்த மனைவி ஆகியவற்றை மட்டுமே விரும்பியபடி உள்ளோம். இவற்றையே மிகவும் உயர்ந்த பொருள்கள் என்று உணவையும் மறந்து, இளைத்து நிற்கிறோம் (இங்கு உணவு என்பது உண்ணும் உணவு, ஞானம் ஆகிய இரண்டையுமே குறிக்கும்). இதனைத் திருமங்கையாழ்வார் – தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் – என்றார் அல்லவோ? இப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானம் மூலம் நமக்கு ஏற்படும் கொடூரமான துயரங்கள் அனைத்தையும் நீக்கி, தன்னுடைய மேன்மேலும் எல்லையற்றுப் பெருகியபடி உள்ள திருக்கல்யாண குணங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தியபடி உள்ளவர் எம்பெருமானார் ஆவார். இவர் நமக்காகச் செய்யும் ரக்ஷணங்கள் (நம்மைக் காப்பாற்றும் செயல்கள்) மற்றவர்களால் செய்யவும் இயலுமோ? அந்தக் கண்ணன் கூட – தூது செல்வது, தேர் ஓட்டுவது, கீதை உபதேசம் செய்வது – போன்ற பலவற்றையும் பாண்டவர்களுக்குகாக மட்டுமே, குறிப்பாக அவர்களில் ஒருவனான அர்ஜுனனுக்காக மட்டுமே செய்தான் அல்லவோ? ஆனால் எம்பெருமானார் அனைவருக்கும், அனைத்தையும் உபதேசித்தார் அன்றோ? ஆக இவர் போன்று நமக்கு அந்த மாயக்கண்ணனாலும் உதவ இயலவில்லை என்பது உண்மைதானே! இப்படி உள்ளபோது பொருள், புத்திரர்கள், மனைவி போன்றவையா நம்மைக் காக்கும் – என்று கருத்து.

Thus Amudhanaar felt bad that all those years had gone waste in the last verse. Now he adds: Yes. Now I have realized. The reason for not saving me and enslaving me so long is: I have been loitering and running behind materialistic objects; the loving children; the flower bedecked woman etc. . As the only goals. I was walking around with I and mine feeling as a ahankaari.

Thus Emperumaanaar waited for an opportune moment for showering His grace and He did not have the right time and I did not give him rather any time for intervention at all- feels Amudhanaar. [more apt for me- and not for Amudhanaar…]

Meaning

Oh mind! We have been suffering asking and seeking for materials, land, progeny, wife, et al, and are constantly under the pangs of [samsaaric] pains. Emperumaanaar- Sri Ramanujacharya, intervened and blessed us mercifully with the right jn~Anam to understand and get to know of his limitless kalyANa guNAs only, and removed all our karmic diseases and sufferings. Who else can protect and save us like what YathirAjar did? Can we equate him to anyone else
at all? (Absolutely not. )

PoruL um– the wealth also;
Pudhalvarum– children also;
Bhoomi um– the property [movable and immovable]
Poonkuzhalaarum– The flower bedecked dark haired spouse [wife]
yE enRu– They alone are the ultimate goals
maruL koNdu– engulfed by such a tremendous dark
ajnAnam iLaikkum namakku nenjE! – Having suffered so long, oh mind [for us], tell
maRRu uLaar thaam O? – Is there anyone else who can save us from such a suffering? [None]
iruL koNda– the cause of ignorance or darkness arising out of ajnAnam
vemthuyar– the terrible sufferings and sorrows
maaRRi– are now burnt and thus removed. .
eer il– never ceasing
than perum pugazhE theruLum theruL thandhu – blessing us with the appropriate jnAnam that enables us to understand His wonderful kalyANa guNAs; keerrtthi [fame]; Bhagavath, Bhaagawatha glories etc…

thandhu– having given such a blessing in this samsaaram and making it grow; Iraamaanusar seyyum sEmangaL- Swami Ramanauja’s such merciful deeds– we need only that for ever.

Not for us alone. He changes everyone’s past life that is full of paapams and burns them; He changes their ajnAnam and saves them. Thus His fame and keertthi spreads across the country. Everyone is now getting blessed. He alone is the savior for us. Is there anyone else who can do such deeds? None at all.

If we approach others, the materialistic goals would only grow and continue and sufferings would get accumulated. When will they ever end? That’s why so many years – we have been suffering. Oh mind, understand that.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Chithirai Brahmotsavam Vidayatri UtsavamIn Perumal Temples At Kumbakonam

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Chithirai Brahmotsavam Vidayatri utsavam commenced from 7th May 2022 in Kumbakonam...

Narasimha Jayanthi Celebrations In Ahobila Mutt, Theyyar

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; On 15th May 2022, Narasimha Jayanthi celebrations were performed in Ahobila...

Narasimha Jayanthi Celebrations At Injimedu Perumal Temple

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Narasimha Jayanthi celebrations commenced from 13th May 2022 till 15th May...