Ramanuja Nutranthathi – 74

Date:

Share post:

விளக்கவுரை:

என்றும் உள்ளதும், புகழ் நிறைந்ததும் ஆகிய வேதங்களை, இராவணன் போன்றவர்கள் தெரிந்து வைத்திருந்தும் தீய செயல்களையே செய்தனர். இப்படிப்பட்டவர்களை, தீயவர்களை ஸர்வேச்வரன் என்ன செய்தான்? (இங்கு மாயவன் என்ற பதம் – விலங்கான யானையின் பொருட்டு ஓடி வந்து மோக்ஷம் கொடுத்தது, பறவையான ஜாடாயுவின் கால்களில் பணிந்து நின்றது , வானாரசேனயை கொண்டது, இதுவரை கண்டிராத நரசிம்ஹ ரூபம் எடுத்தது போன்ற வியப்பளிக்கும் செயல் செய்பவன் – என்ற பொருளில் வந்தது) இப்படிப்பட்ட ஸர்வேச்வரன், தனது கூர்மையான சக்கராயுதம் கொண்டு அழித்தான். இவன் இவ்விதம் செய்தது போன்று அழிக்க வேண்டிய செயலை எம்பெருமானார் செய்யவில்லை என்றார். அனைத்து உயிர்களும் வாழ அவதாரம் செய்ததால் மேகம் போன்ற வள்ளல் தன்மை கொண்டரவராகவும், உயர்ந்த கல்யாணகுணங்கள் உடையவராகவும், நமக்கு எஜமானராகவும் உள்ள எம்பெருமானார் செய்தது என்ன? மிகுந்த புகழ் உடைய வேதத்தின் மார்கத்தில் ஈடுபடாமல், அவற்றைத் தவறாகக் கூறுபவர்களை, தனது வாதத் திறமையால் மட்டுமே அழித்தார். ஆக உயிர்வதம் இல்லாமல் அழித்தார் என்று கருத்து.

Protection of His bhakthAs, destruction of the evil doers and for the attainment of Dharma, – these are the reason for which He takes avathArams which Sri Krishna Himself mentions in GitA. Acharyas also take avathArams for the above causes. One can see this specially in EmperumAnAr Ramanuja. The first and third are almost the same; but the second one is different in their cases- explains Amudhanaar.

Meaning:

Emperumaan- SarvEshwaran- is the One who destroys those cruel wrong doers, who can not understand and talk ill of the apaurushEya (that which has no birth), the ever permanent, Vedas and their philosophy / tatvams, with His strongest chakrA. While Sri Ramanujacharya, the most merciful One, conquers the non vedic and wrong philosophers (of other religions) in his own Most graceful manner. (So Sri Ramanujacharya excels even Emperumaan!)

maayavan – Ascharya bhoothan Bhagawaan [most wondrous Lord]

theeyavarai – those evil doers [dhushkarma doers]

maRaiyin thiRam thErAr – these people would not got in the veda maargam; and hence they would not survive

enRu koo aazhi koNdu kuRaippadhu– considering [as above] with the sharp strongest ChakrAyudham and destroys them and reduces their commitment of apachara and aparadhams. [thus their paapams are stopped].

koNdal anaiya vaNmai – like the dark rain laden clouds – the most merciful

yEr Ar guNatthu em iraamanusan– whereas our Ramanuja who has most auspicious attributes like jnAna shakthi, sowseelya sowlabhya kalyANa guNas

a yezhil maRaiyil sErAdhavarai – those who have not joined or gone away from that most beautiful and rightful Veda maargam and performed non-vedic actions;

a pOdhu– suitable to their nature and capacity

oru chinthai seydhE – conduct a vidwath sadhas or give a detailed explanation convincing enough

sidhaippadhu– destroy their wrong-doings and transform them to put them on the right track in their current sareeram itself.

Swamy Desikan sums up the six avathAra rahayams this way:

avathArasya sathyathvam ajahath svasvabhAvathA Suddha Satthvamayathvam
cha SvEcchAmAthranidhAnathA Dharma glAnou samudhaya: Saadhu
samraksdhANArTathA Ithi Janma rahasyam yO vEtthi naasya Punarbhaav:

(1) Our Lord’s incarnations (avathArams) are real
(2) They happen without any diminution in His svabhAvam
(3) These avathArams are constituted by Suddha Satthva Dhravyam
(4) These avathArams happen because of our Lord’s own volition (Sankalpam)
(5) These avathArams take place, when there is even the slightest harm to dharmam in His world.
(6) The avathArams of the Lord are intended for the protection of His BhakthAs and destruction of evildoers. Those who reflect on these six inner meanings of the reasons behind the Lord’s avathArams do not get rebirth (na Punarbhava:).

The aacharya’s avathArams also signify the same. The Lord punishes those who do not follow the veda maargams and also commit various apacharams and do evils. He kills their lives so that their commitment of such mahaa paapams is reduced and essentially stopped in their current births.

Whereas Swami Ramanuja does not do that; On the contrary he showers them with His merciful glances; he argues with them and convinces them as to which is the right veda maargams and what are the benefits accrued by falling into that track. They get clearer picture of Vedic way of life and the means and the goal; they get to know their true nature of their AthmA and their eternal servitude; thus, they repent their past actions and are transformed by Ramanuja. They become changed selves and they follow the vedic life style. Thus in the very same life, their paapams get reduced or even burnt completely [with the performance of Saranagati].

sasthra paaNi EmperumAn [The Lord with the asthram] does sareera naasam; Saasthra paaNi emperumAnAr does sadh upadEsam

Even the KuDhrushTis get transformed and change themselves; Thus when PerumAL does kill the enemies their jnAnam does not change; they may be born again and continue I their next birth due to their poorva wrong jnAnam; while EmperumANar changes their very jnAnam itself and with their true vedic jnAnam, they would never ever go wrong hereafter. Hence it is better to hold onto EmperumAnAr Ramanuja more than the Lord Himself. – says Amudhanaar.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...