Ramanuja Nutranthathi – 77

Date:

Share post:

விளக்கவுரை:

இதற்கு முன்பு யாருக்கும் கிட்டாத தனது கருணையை எனக்கு அளித்தார். கடந்த பாசுரத்தில் திருவடிகளை வேண்ட, அதனை எம்பெருமானார் அளித்தவுடன், அதனையே “இன்னருள்” என்று கொண்டாடுகிறா. தனது அருள் மட்டுமே அன்றி ஸர்வேச்வரனின் அருளையும் சேர்த்து அளித்தார். தவறான பொருள்களை வேதங்களுக்கு உணர்த்தி மக்களைத் திசை திருப்பிய பல்வேறு மதங்களை, அந்த வேதத்தில் உள்ள ஆழ்ந்த பொருள் கொண்டு வாதாடி வென்றார். அந்த மதங்களை பாதாள லோகத்தில் தள்ளி விட்டார். இப்படி பட்ட சாமர்த்தியம் அவரது தொடர்பு உள்ளவர்களுக்கும் உண்டு என்று கூறும்போது அவரிடம் இந்த திறன் உள்ளதாகவும் கூறவேண்டுமோ ? இதன் மூலம் இந்த பூமி முழுவதும் தனது பெரும் புகழைப் பரவச்செய்தார். எல்லையற்ற ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த எனது தீயகர்மங்கள் அனைத்தையும் வேருடன் அழித்தார். இத்தனையும் எனக்குச் செய்த எம்பெருமானார், தனது மனத்தில் வேறு என்ன நன்மையைச் சிந்தித்தபடி உள்ளாரோ? (நான் அறிய மாட்டேன்).

EmperumAnAr is above the Lord- Amudhanar explains in different manner again in the verse.

Meaning:

Sri Ramanujacharya- Emperumaanaar -He has blessed me with such grace and dayA that He had not blessed anyone with so far. The other religions were interpreted the Vedas so wrongly and distortedly that the Vedic truths were simply hidden among there false and wrong arguments. Sri Ramanujar, making use of only Vedic statements, argued and chased away those non Vedic religions. He stood so victoriously on this earth, with his glory spreading the whole earth. He chased away all my karmas. What else does He have in His ThiruvuLLam (mind) now for the benefit of the world? (means: is there anything else to do?)

eNNil– when thinking of deeply

eeyaadha– none blesses us [like this] in

aruL- the blissful anugraham of eendhanan– Sri, GitA bhashyams, Vedartha sangraham, Vedantha deepa, saarams, Gadhyams, Nithyam etc. .

am maRai– the most beautiful [truthful] Vedas

pal poruLaal– show four purushaarthams [goals] as evidence and proof

maRai kuRumbai paayndhanan– rejected the vulgar [ApAsa] aagamas

e padi anaitthum– in this vast earth

keertthiyinaal yeytthanan– propagated vedic religion and agamas with his thEjas, convincing explanations and divine merciful glances.

en vinaigaLai– my past karmas

vEr paRiya kaayndhanan– are removed from their deepest roots and the ahankaara mamakarams destroyed

vaNNmai IraamanusaRkku ini en karutthu?– what else does Ramanuja – the personification of the audhArya guNa- still have in his mind? [for me and for the world?]

EmperumAn takes avathArams either directly or as His amsam on Sages, and Acharya purushas. He also sent the Azhwars to bless u with dhivya prabandhams to correct and rectify the people and put them back on track. EmperumAnAr Ramanuja came forward to the rescue and said: I would go and do your duty… Give me a chance. . Rest is history. EmperumAn also is the cause for Buddha, jaina, paasupatha mathams creations. His leelA is to deceive people [due to their karmas] and lead them to go astray for getting caught in samsaaric afflictions again and again and be born. He hid the vedic truths and misled people with avaidika mathams being under the camouflage of Vedas and Upanishads. [elleerum veedu peRRaal ulagaillai enRE. . ]

EmperumAnAr explained the difference between Vedic agamas and other nonvedic vulgar agamas; He elaborated beautifully the esoteric meanings, their inner essence, and crushed the existence and propagation of other avaidika agamas and religions. He is mentioned as the Supreme Peerless One and declared in the Vedas and Upanishads. Vedas praise Him as the Only One who rules the Universe. He is Sriya: Pathi Sriman Narayanan. Thus Ramanuja not only expounded this vaidika religion; He also proved that other doctrines that are avaidika are only illusions and misinterpretations of Upanishads. Hence he is the ocean of truthful jnAnam.

maRai kuRumbu– Showing what is Not to be understood from Vedas is propagated as that and propagates distorted facts. So, they are not MaRai [Vedas or vedic based]; They are camouflaged as Vedic ones.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Poochattru Utsavam At Uraiyur Kamalavalli Thayar Temple

25 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-11, Wednesday; Poochattru utsavam commenced on 18th May 2022 in Sri Kamalavalli Nachiyar...

Mukkur Azhagiyasingar Brindavanam Samprokshanam In Dasavathara Sannidhi At Srirangam

25 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-11, Wednesday; Srimad Srivann Mukkur Azhagiyasingar Brindavanam samprokshanam would be performed on 26th...

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...