Srimadh Parakala Jiyar Swami Sancharam – Updated

0
274

Sri Lakshmi Hayavdana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy as part of his sancharam will visit Thiruvaheendrapuram from 23 Jan – 25 Jan 2013.

Below is the schedule of His Holiness vijayam

18-19th Jan 2013 Perungalatthur Vijayam
20th Jan 2013 Samashrayanam at Chennai Parakala Mutt
21st Jan 2013 Bharanyasam at Chennai Parakala Mutt
24th Jan 2013 – Morning Pondicherry Vijayam
24th Jan 2013 – Night Thiruvaheendrapuram Vijayam
25th Jan 2013 Sri Devanatha Perumal Mangalashasanam
26th Jan 2013 Srimadh Parakala Swami Nangainallur Vijayam

Please Contact : Sriman Krishna Prasad : (0) 94485 05441

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here