Upanyasa Maalika at Parakala Mutt – Bangalore

0
1,884 views

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt,Bangalore in co-ordination with TTD Azhwar Divya Prabandha Project has arranged an Upanyasa Maalika from 9th May 2013-11th May 2013 in connection with the Annual Thirunakshatra Celebrations of Sri Bhagavadh Ramanuja and Sri Parakala Jiyars.

Upanyasams on various topics :
  • ‘Yathiraja Vaibhavam
  • Ramanujara Divya Desha Yathre
  • Yathiraja Vimshathi
  • Vedartha Sangraha
  • Yathiraja Sapthathi
  • Ramanuja Nootrantadi
  • Gadya Traya
  • Nithya Grantha
  • Tatvamasi Suthra Vivaranam
Upanyasams by vidwansSarva Sri: A.Srinivasa Rangan, Srinidhi Parthasarathy, H.R.Sridhar, A.Anantha Narasimhacharya, S.Vasudevan, G.T.Narasimhacharya, A.Gopala Iyengar, K.Srinivasan, R.Ramanujan.
Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt,
Sri Hayagriva Temple, Tank bund Road, Bangalore-560009
More Details Contact: 9900904431, 9844224464
Thanks to : Sripuram Srikanth
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here