67th Thirunakshatram of Sri U.Ve Villur Nadadoor KarunakarAchiar SwAmi

0
1,746 views
Karunakarachar Swami_Prasanna Venkatesa perumal temple_1

Tomorrow, 24th of August 2013, Aavani Uthrattathi,  67th  Thirunakshatram of Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha  Karunakarachariar Swami will be celebrated at Sri Nadadoor Ammal Thirumaligai in Chennai in the morning.

Sri Nadadoor Ammal Thirumaligai
“Srinidhi Karuna” Plot no.6, Bharthiar Street, Sivakami Nagar, Gowrivakkam,
Chennai 600 073. Phone : 044-2278 0854

Karnuakarachar Swami
Print Friendly, PDF & Email