Noothana Ashtabandhana Samprokshanam at Sri Nathamunigal Thiruvarasu

0
681

Vijaya Varusham Aavani Maasam 31st(16 Sept,2013) Noothana Ashtabandhana Samprokshanam for a sannithi at Sri Nathamunigal Thiruvarasu will take place at Sorkapallam, Sambodai Village, Near Jayankondam, Ariyalur District.All bhaagavathaas are invited to take part in the Samprokshanam and get the blessing of Acharya and Perumal.
Here is the Invitation (Patrikai) for Noothana Ashtabandhana Samprokshanam at Sri Nathamunigal Thiruvarasu.

Nathamunigal Thiruvarasu samprokshana 2013 1

Nathamunigal Thiruvarasu samprokshana 2013 2

Nathamunigal Thiruvarasu samprokshana 2013 3

Nathamunigal Thiruvarasu samprokshana 2013 4

Courtesy : Vakulabharanan Kesavan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here