Ekadasi Sri Srinivasar Alankaram at Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa Perumal Temple

0
5,383 views

Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi

On October 1, 2013; Vijaya varusha Purattasi Ayilyam, on occasion of Ekadasi, Sri Prasanna Venkatesa Perumal in Choolaimedu gave darsanam to bhaktas in Sri Srinivasar Alankaram. The beautiful alankaram was done by Mamabalam Sri Mohan Battar.

For previous utsavams at this temple, please visit http://anudinam.org/?s=choolaimedu

The following are some of the photographs taken on the occasion…

Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi1 Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi2 Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi3 Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi4 Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi5 Choolaimedu Sri Prasanna Venkatesa perumal Ekadasi6Courtesy: Sri Vijayaraghavan

Print Friendly, PDF & Email