Sri Vishwaksenar Avatara Utsavam at Thiruvellukai

0
1,078 views

Thiruvellukai Visvaksenar Utsavami 2013 -2

Today, November 8th 2013, Aippasi Pooradam is the Thirunakshatram of Sri Vishwaksenar also known as  Senai Mudhaliyar. The utsavam was celebrated in a grand manner at Azhagia Singa Perumal Koil, Thiruvelukkai, Kanchipuram. Several astikas had darshan of the Acharya and Perumal and Ubhaya Nachiyars in grand alankaram.

For more about Senai Nathan, please visit this page: Today Aippasi Pooradam: Thirunakshatram Of Sri Vishwaksenar

These are some of the photos taken during the Vishvwaksenar avatara utsavam at Thiruvellukkai…

Thiruvellukai Visvaksenar Utsavami 2013 -1 Thiruvellukai Visvaksenar Utsavami 2013 -2 Thiruvellukai Visvaksenar Utsavami 2013 -3 Thiruvellukai Visvaksenar Utsavami 2013 -4

Print Friendly, PDF & Email