Swami Desikan Yanai Vahana Purappadu At Srirangam

0
496

Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -03

As part of the ongoing Sri Nigamantha MahaDesikan Avathara Mahotsavam at Srirangam Sri Poundarikapuram Ashramam( Uthira Veedhi Veli Desikan Sannadhi). On November 12, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Sadayam, On day 6 of  Swami Desikan Mahotsavam,In the evening  purappadu happen for Swami Desikan on Yanai Vahanam . The 10-day utsavam commenced on November 7, 2013 and will carry on till November 15, 2013. There will be purappadu for Swami Desikan on various vahanams. Several astikas participated in the purappadu and received the blessings of Swami Desikan.

For previous day’s utsavam, please visit

The following are some of the photographs taken during Yanai vahana Purapadu..

Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -01 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -02 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -03 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -04 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -05 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -06 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -07 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -08 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -09 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -10 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -11 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -12 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -13 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -16 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -17 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -18 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -19 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -20 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -21 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -22 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -23 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -24 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -25 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -26 Srirangam Poundarikrapuram Swami Desikan utsavam yanai vahanam - 2013 -29

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here