Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi Pavithrotsavam Commences

0
530

Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_19

Vijaya Varusha Pavithrotsavam commenced at Srirangam Srimadh Andavan Ashramam Sri Venkateswara Sannidhi, Sripuram, Bangalore on November 12, 2013. On this day, there was Bhagavatha Prathana Yajamana Sankalpam, Vishvaksena Araadhanam, Punyahavachanam, Acharya Anugyai, Mrithasangrahanam, Angurarpanam, Raksha Bandhanam, Yagasalai Pravesam, Agni Prathishtai, AnguraHomam, Poornahuthi, Adhivasara Thirumanjanam,  Adhivasa Homan, Adhivasa Pavithram, Poornahuthi and Satrumarai.

Pavithrotsavam will continue till November 15, 2013. This will be  followed by Annakoota Utsavam and Thirukarthigai Deepam on November 17, 2013. For the detail schedule of the Pavithrotsavam, please visit Pavithrotsavam At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi of Srirangam Srimad Andavan Ashramam

The following are some of the photographs taken on the evening of November 12th, 2013…

Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_00 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_01 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_02 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_03 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_04 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_05 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_07 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_08 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_09 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_06 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_10 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_11 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_12 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_13 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_14 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_15 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_16 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_17 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_18 Sripuram Sri Venkateswara Pavithrotsavam_19
Photo Courtesy: Sri Narasimhan PR and Sri Sripuram Srikanth

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here