Karappangadu Sri Abhishta Varadaraja Perumal Temple Jaya Varusha Utsava Patrikai

0
397

Sri  Abishta Varadhan Kaingarya Sabha Karapangadu has organised the Jaya Varusha (2014-2015)  Pasali 1424-1425 Utsava detail of Sri Abhishta Varadaraja Perumal Temple at Karapangadu. . Bhaagavathas can make use of the patrikai and plan to have darshan of Sri Abishta Varadhan  on Utsavam period.

 The schedule of various events for Jaya varusham is given in the Patrikai.

Karapangadu Jaya Varusha Utsava Patrikai-1 Karapangadu Jaya Varusha Utsava Patrikai-2 Karapangadu Jaya Varusha Utsava Patrikai-3 Karapangadu Jaya Varusha Utsava Patrikai-4

Courtesy : Sri Uppili Srinivasan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here