Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi

0
1,460 views

Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi5On 20  August 2014, Jaya Avani Mirugashirsham; Uriyadi Utsavam was celebrated in grand manner at  Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi .  In the evening  took place Uriyadi Utsavam took place at Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi under the  presence of Srimath Azhagiyasingar  HH Srimath 46 th AzhagiyaSingar Srivan Satakopa Sri Raganatha Yattiendra MahaDesikan where Perumal Sri Prahaladavardan and Kannan asthanam took place after the  Uriyadi Srimath Azhagiyasingar performed mangalasasanam.Several astikas took part in the Uriyadi Utsavam and had the blessings of Srimath Azhagiyasingar, Kannan and Sri Prahaladavardan .

These are some of the photos taken during the occasionUriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi7Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi8 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi2 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi3 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi4 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi9 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi5 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi6 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi1 Uriyadi Utsavam At Selaiyur Ahobila Mutt Sri Lakshmi Narasimhar Sannidhi10

Photo by:Sri Pazhaveri Sriraman

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here