Sunday, November 29, 2020
Home All Categories Prabhandam & Slokas Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka-21

Arasanipalai Swathi Homam and Thirumanjanam 2014--16

Sloka 21

atryanvavAye janimetya sevA ratena mAvasaraghUttamena |
bhaktyA krtam stotramidam paThantaH lakshmI kaTAksheNa vibhAntu loke ||

21

Meaning and Comments:

May all those who recite this stotram on Lord Sri LakshmI nArAyaNan of the ArasANipAlai agrahAram composed by atri gotra sambhavan, SrInivAsarAghavan, who spends his time in performing kaimkaryams to BhagavAn, His BhAgavatAs and AcAryans, gain LakshmI KaTAksham and prosper!

Mangala Sloka

lakshmI nArAyaNam devam mandiram nutana nirmitam |
rakshitAm yAgaSAlAm ca drshTvA tushTim bhajemahi ||

Meaning:

May we all be joyous over the darSana saubhAgyam of Lord LakshmI nArAyaNan, the newly renovated temple for Him at ArasANipAlai and the yAgasAlai created there!

Courtesy: Sri Oppiliappan Koil Sri Varadachari Sadagopan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha  Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram is on 4th September 2020.   The Celebrations...

Hazira Sri Balaji Temple Sarvari Varusha Oonjal Utsavam

Oonjal Utsavam is being celebrated grandly  at Sri Balaji Temple in Hazira in Gujarat. This utsavam is celebrated every year for...

Thirukkudanthai Sri Aravamudan Saarvari Varusha Pavitrotsavam

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Dwadasi), Pavithrotsavam took place at Sri Aravamudan Perumal Temple at Thirukkudanthai (Kumbakonam). On the occasion, yagasalai...

Therazhundur Sri Sengamalavalli Thayar Saarvari Aadi Velli Alankaram

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Sri Sengamalavalli Thayar at Therazhundur Sri Amaruviappan Divya Desam had beautiful alankaram with various thiruvaabharanams...

Recent Comments

Print Friendly, PDF & Email