Kilkovalavedu Sri Kothandaramaswami Temple Ashtabandhan Maha Samprokshana Patrikai

0
413

Sri KothandaramarSrimad Seetharama Bhaktha Anjaneya Bhajana Kovil Sabha and Kilkovalaivedu Villagers  has scheduled to conduct  Ashtabandhana Mahasamprokshanam for Sri Seetha Lakshmana Hanumath Sametha Sri Kothandaramaswami Bhajanai Kovil at Kilkovalavedu, Vandvasi Vattam, Thiruvannamalai. The mahasamprokshanam pre event such as Acharya varnam, Angurarapanam, mruthsangraham, homam will start on 25th November 2014. The Mahasamprokshanam for Rajagopuram will take place on 27th November 2014 . There will be Perumal thiruveedhi purappadu in the evening.  The Kilkovalavedu villagers and temple committee invites all  Astikas  to take part in the mahasamprokshanam and get the blessings of  Divyadampatis.

The detail of events are given in the patrikai…

Kilkovalaivedu Sri Kothandaramaswami Temple Ashtabandhana Mahasamprokshana Patrikai 3Kilkovalaivedu Sri Kothandaramaswami Temple Ashtabandhana Mahasamprokshana Patrikai 1Kilkovalaivedu Sri Kothandaramaswami Temple Ashtabandhana Mahasamprokshana Patrikai 2

Courtesy : Sri Sadagopan Sundaravaradan

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here