Thursday, August 6, 2020
Home Mutts and Ashramams Ahobila Mutt HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 31On, December 4, 2014; Jaya Varusha  Karthigai Barani  HH 46th Srimath Azhagiyasingar, Srivan Sathakopa Sri Ranganatha Yathindra Maha Desikan Performed  Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil .On this occasion in the morning Srimath Azhagiyasingar Pattina Pravesam took place from Ahobila Mutt to Sri Adhinathar Kovil  after that HH Srimath Azhagiyasingar Performed Mangalasasanam  at Sri Adhinathar Perumal Sannidhi and Swami Nammazhwar Sannidhi (Sri Prapana jana kootasthar).Lot of Sishyas took part in the Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam  and received the blessings of  Srimath Azhagiyasingar and Divya Dampathis.

These are the some of the photos taken on this occasion..HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 8HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 11 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 28 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 15 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 13 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 12 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 7 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 30 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 29 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 25 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 26 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 18 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 3 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 5 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 10 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 6 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 23 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 22 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 21 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 20 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 19 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 17 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 14 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 9 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 4 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 1 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 2 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 16 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 31 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 24 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam At Azhwar Thirunagari Sri Adhinathar Kovil 27

Photo by:Sri Sriraman

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Thirukkudanthai Sri Aravamudan Saarvari Varusha Pavitrotsavam

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Dwadasi), Pavithrotsavam took place at Sri Aravamudan Perumal Temple at Thirukkudanthai (Kumbakonam). On the occasion, yagasalai...

Therazhundur Sri Sengamalavalli Thayar Saarvari Aadi Velli Alankaram

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Sri Sengamalavalli Thayar at Therazhundur Sri Amaruviappan Divya Desam had beautiful alankaram with various thiruvaabharanams...

Thiruvallur Sri Veeraraghava Perumal Divya Desam Thiruvadipooram Utsavam Day 1-3

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Day 3 of the ongoing Thiruvadipooram Utsavam took place well for Sri Andal at Thiruvallur...

Maduranthakam Sri Kothandaramar Dakshinayanam Punyakalam & Ekadasi Thirumanjanam; Thayar Sukravara Thirumanjanam

On July 16, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Ekadasi), special thirumanjanam and alankaram was done for Sri Devi Bhu Devi thayar sametha Sri Karunakara...

Recent Comments

Print Friendly, PDF & Email