Monday, August 10, 2020
Home Mutts and Ashramams Ahobila Mutt HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At...

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam45Yesterday October 26 2015; Manmadha Varusha Iypasi Revathi HH 46th Srimath Azhagiyasingar, Srivan Sathakopa Sri Ranganatha Yathindra Maha Desikan Performed Mangalasasanam and Thiruvaardhanam  along with Sri Malolan At Upper Ahobilam Sri Lakshmi Narasimhan Sannidhi. On this occasion morning Srimath Azhagiyasingar had Sri Satari Mariyadai at the Gopura Vasal after that  Srimath Azhagiyasingar Performed Mangalasasanam and Thiruvaradhanam  at Upper Ahobilam Sri Lakshmi Narasimhan Sannidhi along with Malolan then Srimath Azhagiyasingar received the Malai Parivata and Sri Satari Mariyadai at the Sannidhi followed by Satrumurai ,Gosthi Vinyogam.Several astikas and sishayas took part in the AzhagiyaSingar Mangalasasanam and Serthi Utsavam  had the blessings of Srimath Azhagiyasingar Malolan and Ahobila Lakshmi Narasimhan.

The following are some of the photographs are taken on the occasion…HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam1HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam2HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam48HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam25 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam5HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam27 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam30 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam11 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam8 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam10 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam15 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam13 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam9 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam3HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam5 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam6 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam1 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam16 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam17 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam7 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam22 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam1HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam24 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam18 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam19 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam20 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam28 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam26 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam49HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam42HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam3HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam29 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam2 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam4 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam23 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam12 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam3HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam14HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam45 HH 46th Srimath Azhagiyasingar Mangalasasanam And Sri Malolan Utsavar Serthi Utsavam At Upper Ahobilam21

 

Photo by:Sri Prasad,Sriraman

Print Friendly, PDF & Email

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Thirukkudanthai Sri Aravamudan Saarvari Varusha Pavitrotsavam

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Dwadasi), Pavithrotsavam took place at Sri Aravamudan Perumal Temple at Thirukkudanthai (Kumbakonam). On the occasion, yagasalai...

Therazhundur Sri Sengamalavalli Thayar Saarvari Aadi Velli Alankaram

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Sri Sengamalavalli Thayar at Therazhundur Sri Amaruviappan Divya Desam had beautiful alankaram with various thiruvaabharanams...

Thiruvallur Sri Veeraraghava Perumal Divya Desam Thiruvadipooram Utsavam Day 1-3

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Day 3 of the ongoing Thiruvadipooram Utsavam took place well for Sri Andal at Thiruvallur...

Maduranthakam Sri Kothandaramar Dakshinayanam Punyakalam & Ekadasi Thirumanjanam; Thayar Sukravara Thirumanjanam

On July 16, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Ekadasi), special thirumanjanam and alankaram was done for Sri Devi Bhu Devi thayar sametha Sri Karunakara...

Recent Comments

Print Friendly, PDF & Email