Karappangadu Sri Abhista Varadaraja Perumal Temple Dhurmuki Varusha Utsava Patrikai

1
521

Sri  Abishta Varadhan Kaingarya Sabha Karapangadu has Compiled  Dhurmuki  Varusha (2016-2017)(Chitrai to Panguni)  Pasali 1426-1427 Utsava detail of Sri Abhishta Varadaraja Perumal Temple at Karapangadu. Bhaagavathas can make use of the patrikai and plan to have darshan of Sri Devarajaswami also called as Abishta Varadhan  on Utsavam period.

 The schedule of various events for Dhurumuki varusham is given in the Patrikai

Karappangadu Sri Abhishta varada Perumal Durmuki Varusha Utsava Patrikai -1 Karappangadu Sri Abhishta varada Perumal Durmuki Varusha Utsava Patrikai -2 Karappangadu Sri Abhishta varada Perumal Durmuki Varusha Utsava Patrikai -3 Karappangadu Sri Abhishta varada Perumal Durmuki Varusha Utsava Patrikai -4

 

 

Courtesy : Sri Uppili Srinivasan

 

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here