Tuesday, September 22, 2020
Home Temple Events Abhimana Stalams Thathampettai Palur Sri Varadaraja Perumal Temple Mahasamprokshanam - Day 1& 2

Thathampettai Palur Sri Varadaraja Perumal Temple Mahasamprokshanam – Day 1& 2

Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_04

On 9th July 2016, Mahasamprokshanam was celebrated in  Sri Varadaraja Perumal Temple at Thathampettai Palur. The following are some of the photos taken during the occasion.

Morning

Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_02 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_03 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_06 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_01 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_05 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_07 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_00 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Morning_08

Evening

Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_05 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_00 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_01 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_02 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_03 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day1_Evening_04

Day 2 – Morning

Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_00 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_07Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_02Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_01 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_05Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_09Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_03 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_06 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_10 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_04 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_08 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Morning_11

Evening

Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Evening_00 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Evening_02 Thathampettai_Sri_Varadaraja_Perumal_Temple_Maha_Samprokshanam_Day2_Evening_04

Courtesy: Sri Vasu

varathar vigraham

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha  Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram is on 4th September 2020.   The Celebrations...

Hazira Sri Balaji Temple Sarvari Varusha Oonjal Utsavam

Oonjal Utsavam is being celebrated grandly  at Sri Balaji Temple in Hazira in Gujarat. This utsavam is celebrated every year for...

Thirukkudanthai Sri Aravamudan Saarvari Varusha Pavitrotsavam

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Dwadasi), Pavithrotsavam took place at Sri Aravamudan Perumal Temple at Thirukkudanthai (Kumbakonam). On the occasion, yagasalai...

Therazhundur Sri Sengamalavalli Thayar Saarvari Aadi Velli Alankaram

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Sri Sengamalavalli Thayar at Therazhundur Sri Amaruviappan Divya Desam had beautiful alankaram with various thiruvaabharanams...

Recent Comments

Print Friendly, PDF & Email