Tag: 128th Thirunakshathra

spot_imgspot_img

128th Thirunakshathra Mahothsavam of Srimadh Abhinava Ranganatha Brahmatantra Swatantra Parakala Swami

The 128th Thirunakshatra Mahothsavam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Ranganatha Brahmatantra Swatantra Parakala Swami (33rd Jiyar) was grandly celebrated...
Print Friendly, PDF & Email